Windykacja należności

Windykacja należności

W kategorii spraw cywilnych jedną z najczęstszych są sprawy o zapłatę. Mamy z nimi do czynienia, kiedy dochodzimy roszczeń od osoby, która jest nam winna pieniądze lub też sami zostaliśmy pozwani. Wniesienie sprawy o zapłatę powinno zostać poprzedzone przedsądowym wezwaniem do zapłaty, aby umożliwić dłużnikowi dobrowolną spłatę zobowiązania.

Kancelaria świadczy usługi prawne zarówno osobom, które chcą wnieść do sądu pozew o zapłatę, jak i tym, które taki pozew otrzymały i z tego względu wymagają obrony swoich interesów w postępowaniu sądowym.

Sprawy o zapłatę mogą toczyć się w tzw. „zwykłym” trybie postępowania cywilnego lub też, jeżeli zachodzą do tego przesłanki, w postępowaniu nakazowym lub upominawczym - w formie nakazu zapłaty. Reprezentujemy także Klientów na etapie postępowania egzekucyjnego. Pomagamy wierzycielom skutecznie odzyskiwać należności od niesolidnych dłużników, a dłużnikom zminimalizować zadłużenie poprzez uzyskanie ugody z wierzycielem, a w niektórych wypadkach nawet unieszkodliwić postępującą egzekucję.

W ramach świadczonych usług:

  • - reprezentujemy naszych Klientów na etapie przedsądowym, jak i w toku całego postępowania sądowego,
  • - opracowujemy optymalną strategię procesową w Państwa sprawie,
  • - sporządzamy pozwy w postępowaniu zwykłym, odpowiedzi na pozew, sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty, apelacje, zażalenia oraz inne pisma procesowe,
  • - występujemy z pozwami o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazowym,
  • - stale monitorujemy sprawę i informujemy naszych Klientów o podejmowanych działaniach i postępach,
  • - jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji w przypadku konieczności konsultacji w sprawie.
Shape