Nieruchomości

Nieruchomości

Co proponujemy:

 1. Obsługa prawna w zakresie sądowego i pozasądowego zniesienia współwłasności nieruchomości wraz z rozliczeniem za korzystanie z nieruchomości i rozliczeniem poniesionych na nią nakładów (koszty remontów, przebudowy)
 2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości:
  • - wnioski o zasiedzenie
  • - wnioski o uwłaszczenie
  • - postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
  • - postępowania spadkowe
 3. Przygotowywanie transakcji nabycia lub zbycia nieruchomości:
  • - Negocjowanie i sporządzanie projektów umów, w tym także współpraca z notariuszami
  • - Rozgraniczenie nieruchomości, w tym współpraca z geodetami
  • - Odnowienie granic
 4. Audyty prawne nieruchomości:
  • - Przeprowadzanie badań prawnych nieruchomości, w tym analiza dokumentów wieczysto-księgowych oraz innych dokumentów i umów związanych z nieruchomościami
 5. Gospodarcze wykorzystanie nieruchomości:
  • - Przygotowywanie spółek celowych, do których zostaną wniesione nieruchomości jako wkład, celem przeprowadzania planowanego przedsięwzięcia
  • - Przygotowywanie i negocjowanie umów deweloperskich, umów o roboty budowlane i innych umów związanych z inwestycjami w nieruchomości
 6. Prowadzenie negocjacji i sporządzanie projektów umów najmu, dzierżawy i użytkowania
 7. Obsługa uregulowania dostępu prawnego do drogi publicznej ( tzw. służebności drogi koniecznej )
 8. Prowadzenie spraw o naruszenie własności i posiadania
Shape