Upadłość spółek i przedsiębiorstw lub ich restrukturyzacja

 • Usługi kancelarii
 • Upadłość
 • Upadłość spółek i przedsiębiorstw lub ich restrukturyzacja

Upadłość spółek i przedsiębiorstw lub ich restrukturyzacja

Nasza Kancelaria proponuje Ci:

 • - doradztwo, z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego, w tym reprezentację w toku wymienionych postępowań;
 • - pomoc w przygotowywaniu dokumentacji oraz jej analizę celem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • - sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • - opracowanie i sporządzenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży tzw. pre pack;
 • - opracowanie i sporządzenie zgłoszenia wierzytelności w toku postępowania upadłościowego;
 • - sporządzanie sprzeciwów w przedmiocie uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście wierzytelności;
 • - sporządzenie wniosku w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz reprezentację w tym postępowaniu przed sądami;
 • - sporządzenie powództw przeciwko członkom zarządu (art. 299 KSH) oraz reprezentację w takowych postępowaniach przed sądami;

Zanim podejmiesz decyzję o ogłoszeniu upadłości w obliczu zapaści finansowej prowadzonej firmy zapytaj nas o ocenę sytuacji gdyż:

Jeżeli Twoja firma ma problemy nie zawsze musi kończyć się to jej likwidacją czy upadłością. Przepisy prawne przewidują kilka możliwości poprawy płynności finansowej i kondycji przedsiębiorstwa poprzez jej restrukturyzację. W Polsce od 2016 r. postępowanie restrukturyzacyjne wobec przedsiębiorców reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243).

Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja to pojęcie bardzo szerokie sprowadzające się do zmiany struktury gospodarczej przedsiębiorstwa mającej zwiększyć jego wydajność lub funkcjonalność (za słownikiem języka polskiego PWN). Mówiąc w skrócie restrukturyzacja to proces zmierzający do wyciągnięcia firmy z kłopotów (zazwyczaj finansowych, a dokładniej płynnościowych).

Wstrzymanie egzekucji

Poprzez otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wszelkie egzekucje są wstrzymane, a nowe postępowania nie mogą być wszczynane, co daje firmie CZAS na podjęcie działań ratunkowych. Te działania jednak potrzebują wiedzy fachowej jaką zapewni Nasza Kancelaria.

Nasze działania skutkują tym, że firmy pomimo problemów finansowych, płynnościowych, utrzymują dobre relacje ze swoim kontrahentami, dostawcami, współpracownikami i mają dużo większe szanse na skuteczną restrukturyzację.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego powinno być dokonane z udziałem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, którego współpracę gwarantujmy w cenie obsługi. Taki doradca restrukturyzacyjny, posiadający odpowiednie kompetencje, wiedzę i doświadczenie, dokonuje oceny przedsiębiorstwa i analizy jej potencjału oraz możliwości spłaty wierzytelności i proponuje sposób wyjścia firmy z problemów.

Finalnym efektem postępowania restrukturyzacyjnego powinno być pozyskanie finansowania lub zredukowanie zadłużenia, które pozwoli firmie odzyskać płynność finansową, tj. na bieżąco spłacać swoje zobowiązania finansowe.

Nasza Kancelaria proponuje Ci:

 • - pomoc w przygotowywaniu dokumentacji oraz jej szczegółową analizą celem ustalenie proponowanych rozwiązań restrukturyzacyjnych;
 • - porady prawne dotyczące przebiegu oraz skutków postępowania restrukturyzacyjnego, w tym opracowywaniem strategii postępowania;
 • - sporządzenie kompletnego wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • - wsparcie w kontaktach z wierzycielami, syndykiem oraz innymi uczestnikami postępowania upadłościowego;
 • - reprezentację w toku postępowania restrukturyzacyjnego przed sądem upadłościowym;
Shape